Аризаи электронӣ (муроҷиати электронӣ) барои номҳои тозаэҷод дар номгузории фарзандон

 
1 Start 2 Аризадиҳанда 3 Ариза 4 Имзо 5 Пешнамоиш 6 Complete
Page 1 of 6 (0%)

Catalogue of Tajik national names

Number Name Russian English Term description
84 БАСИРАТ БАСИРАТ BASIRAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

86 БАХТБЕГИМ БАХТБЕГИМ BAKHTBEGIM

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

85 БАХТБОНУ БАХТБОНУ BAKHTBONU

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1652 БАХТЁР БАХТЁР BAKHTYOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1653 БАХТӢ БАХТИ BAKHTI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1651 БАХТИБЕК БАХТИБЕК BAKHTIBEK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

87 БАХТИГУЛ БАХТИГУЛ BAKHTIGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

88 БАХТИМОҲ БАХТИМОХ BAKHTIMOH

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

89 БАХТИНИСО БАХТИНИСО BAKHTINISO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

90 БАХТИЯ БАХТИЯ BAKHTIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1654 БАХТОВАР БАХТОВАР BAKHTOVAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

16551 БАХТОВАРШО БАХТОВАРШО BAKHTOVARSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1655 БАХТОВАРШОҲ БАХТОВАРШОХ BAKHTOVARSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1656 БАХТОФАР БАХТОФАР BAKHTOFAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

92 БАХТОФАРИН БАХТОФАРИН BAKHTOFARIN

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1657 БАХТФИЗО БАХТФИЗО BAKHTFIZO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

91 БАХТҶАМОЛ БАХТДЖАМОЛ BAKHTJAMOL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1673 БАШИР БАШИР BASHIR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

99 БАШОРАТ БАШОРАТ BASHORAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

100 БАШОРАТБОНУ БАШОРАТБОНУ BASHORATBONU

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1629 БАҚО БАКО BAQO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1658 БАҲМАН БАХМАН BAHMAN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1659 БАҲМАНЁР БАХМАНЁР BAHMANYOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1660 БАҲОВАДДИН БАХОВАДДИН BAHOVADDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1661 БАҲОВАР БАХОВАР BAHOVAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1662 БАҲОДУР БАХОДУР BAHODUR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1664 БАҲОДУРХОН БАХОДУРХОН BAHODURKHON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

16631 БАҲОДУРШО БАХОДУРШО BAHODURSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1663 БАҲОДУРШОҲ БАХОДУРШОХ BAHODURSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1665 БАҲОР+ БАХОР BAHOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

93 БАҲОРА БАХОРА BAHORA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

94 БАҲОРГУЛ БАХОРГУЛ BAHORGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1666 БАҲОРЗОД БАХОРЗОД BAHORZOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1667 БАҲОРИДДИН БАХОРИДДИН BAHORIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

95 БАҲОРНОЗ БАХОРНОЗ BAHORNOZ

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1668 БАҲОУДДИН БАХОУДДИН BAHOUDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

96 БАҲРИГУЛ БАХРИГУЛ BAHRIGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1669 БАҲРИДДИН БАХРИДДИН BAHRIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

97 БАҲРИНИСО БАХРИНИСО BAHRINISO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

98 БАҲРИЯ БАХРИЯ BAHRIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1670 БАҲРОМ БАХРОМ BAHROM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

16711 БАҲРОМШО БАХРОМШО BAHROMSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1671 БАҲРОМШОҲ БАХРОМШОХ BAHROMSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

16721 БАҲРУЛЛО БАХРУЛЛО BAHRULLO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1672 БАҲРУЛЛОҲ БАХРУЛЛОХ BAHRULLOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1674 БЕБОК БЕБОК BEBOK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1675 БЕДИЛ БЕДИЛ BEDIL

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1676 БЕЖАН БЕЖАН BEZHAN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1677 БЕКМУРОД БЕКМУРОД BEKMUROD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1678 БЕКМУҲАММАД БЕКМУХАММАД BEKMUHAMMAD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1679 БЕКНАЗАР БЕКНАЗАР BEKNAZAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

101 БЕНАЗИР БЕНАЗИР BENAZIR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1680 БЕРУНӢ БЕРУНИ BERUNI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

102 БЕҲАФРӮЗ БЕХАФРУЗ BEHAFRUZ

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1681 БЕҲБУДӢ БЕХБУДИ BEHBUDI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1682 БЕҲДОВАР БЕХДОВАР BEHDOVAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1683 БЕҲЗОД БЕХЗОД BEHZOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

103 БЕҲИН+ БЕХИН BEHIN

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1684 БЕҲИН+ БЕХИН BEHIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

104 БЕҲИНА БЕХИНА BEHINА

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

105 БЕҲИНДУХТ БЕХИНДУХТ BEHINDUKHT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1685 БЕҲНАЗАР БЕXНАЗАР BEHNAZAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1686 БЕҲРӮЗ БЕХРУЗ BEHRUZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

16871 БЕҲРӮЗШО БЕХРУЗШО BEHRUZSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1687 БЕҲРӮЗШОҲ БЕХРУЗШОХ BEHRUZSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

106 БИБИГУЛ БИБИГУЛ BIBIGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

107 БИБИДАВЛАТ БИБИДАВЛАТ BIBIDAVLAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

108 БИБИЗАҲРО БИБИЗАХРО BIBIZАHRO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

109 БИБИМОҲ БИБИМОХ BIBIMOH

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

110 БИБИНОЗ БИБИНОЗ BIBINOZ

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

111 БИБИНУР БИБИНУР BIBINUR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

112 БИБИОИША БИБИОИША BIBIOISHA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

113 БИБИОРО БИБИОРО BIBIORO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

114 БИБИОСИЯ БИБИОСИЯ BIBIOSIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

115 БИБИРАЙҲОН БИБИРАЙХОН BIBIRAYHON

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

117 БИБИРАЪНО БИБИРАЪНО BIBIRA’NO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

116 БИБИРАҶАБ БИБИРАДЖАБ BIBIRAJAB

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

118 БИБИРОБИЯ БИБИРОБИЯ BIBIROBIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

119 БИБИРОЗИЯ БИБИРОЗИЯ BIBIROZIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

120 БИБИСАНАМ БИБИСАНАМ BIBISANAM

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

121 БИБИСОРО БИБИСОРО BIBISORO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

122 БИБИФОТИМА БИБИФОТИМА BIBIFOTIMA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

123 БИБИХАДИҶА БИБИХАДИДЖА BIBIKHADIJA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

124 БИБИХОЛ БИБИХОЛ BIBIKHOL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

128 БИБИШАРИФА БИБИШАРИФА BIBISHARIFA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

129 БИБИШАФОАТ БИБИШАФОАТ BIBISHAFOAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

125 БИБИҲАВО БИБИХАВО BIBIHAVO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

126 БИБИҲОҶАР БИБИХОДЖАР BIBIHOJAR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

127 БИБИҶОН БИБИДЖОН BIBIJON

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

130 БИКАМОҲ БИКАМОХ BIKAMOH

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1688 БИЛОЛ БИЛОЛ BILOL

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1689 БИНОӢ БИНОИ BINOI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1690 БОБАК БОБАК BOBAK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1691 БОБОАЗИЗ БОБОАЗИЗ BOBOAZIZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1692 БОБОАЛӢ БОБОАЛИ BOBOALI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1693 БОБОКАЛОН БОБОКАЛОН BOBOKALON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1694 БОБОМУРОД БОБОМУРОД BOBOMUROD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1695 БОБОНАЗАР БОБОНАЗАР BOBONAZAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1697 БОБОРАСУЛ БОБОРАСУЛ BOBORASUL

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1696 БОБОРАҶАБ БОБОРАДЖАБ BOBORAJAB

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

Pages