Аризаи электронӣ (муроҷиати электронӣ) барои номҳои тозаэҷод дар номгузории фарзандон

 
1 Start 2 Аризадиҳанда 3 Ариза 4 Имзо 5 Пешнамоиш 6 Complete
Page 1 of 6 (0%)

Catalogue of Tajik national names

Number Name Russian English Term description
127 БИБИЁДГОР БИБИЁДГОР BIBIYODGOR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

128 БИБИЗАҲРО БИБИЗАХРО BIBIZАHRO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

130 БИБИМАРЯМ БИБИМАРЯМ BIBIMARYAM

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

131 БИБИМАРҶОН БИБИМАРДЖОН BIBIMARJON

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

132 БИБИМОҲ БИБИМОХ BIBIMOH

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

133 БИБИНОЗ БИБИНОЗ BIBINOZ

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

134 БИБИНУР БИБИНУР BIBINUR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

135 БИБИОИША БИБИОИША BIBIOISHA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

136 БИБИОРО БИБИОРО BIBIORO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

137 БИБИОСИЯ БИБИОСИЯ BIBIOSIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

138 БИБИРАЙҲОН БИБИРАЙХОН BIBIRAYHON

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

141 БИБИРАЪНО БИБИРАЪНО BIBIRA’NO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

139 БИБИРАҲБАР БИБИРАХБАР BIBIRAHBAR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

140 БИБИРАҶАБ БИБИРАДЖАБ BIBIRAJAB

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

142 БИБИРОБИЯ БИБИРОБИЯ BIBIROBIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

143 БИБИРОЗИЯ БИБИРОЗИЯ BIBIROZIYA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

144 БИБИСАИД БИБИСАИД BIBISAID

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

145 БИБИСАИДА БИБИСАИДА BIBISAIDA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

146 БИБИСАНАМ БИБИСАНАМ BIBISANAM

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

147 БИБИСОРО БИБИСОРО BIBISORO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

148 БИБИФОТИМА БИБИФОТИМА BIBIFOTIMA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

149 БИБИХАДИҶА БИБИХАДИДЖА BIBIKHADIJA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

150 БИБИХОЛ БИБИХОЛ BIBIKHOL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

155 БИБИШАРИФА БИБИШАРИФА BIBISHARIFA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

156 БИБИШАФОАТ БИБИШАФОАТ BIBISHAFOAT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

129 БИБИҚАНД БИБИКАНД BIBIQAHD

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

151 БИБИҲАВВО БИБИХАВВО BIBIHAVVO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

152 БИБИҲАМРОҲ БИБИХАМРОХ BIBIHAMROH

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

153 БИБИҲОҶАР БИБИХОДЖАР BIBIHOJAR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

154 БИБИҶОН БИБИДЖОН BIBIJON

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1979 БИЛОЛ БИЛОЛ BILOL

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1980 БИНОӢ БИНОИ BINOI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1981 БИСТОМ БИСТОМ BISTOM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1982 БИХРАД БИХРАД BIKHRAD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1983 БОБАК БОБАК BOBAK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1984 БОБОАЗИЗ БОБОАЗИЗ BOBOAZIZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1985 БОБОАЛӢ БОБОАЛИ BOBOALI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1986 БОБОЁР БОБОЁР BOBOYOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1987 БОБОКАЛОН БОБОКАЛОН BOBOKALON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1993 БОБОМАЛИК БОБОМАЛИК BOBOMALIK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1988 БОБОМУРОД БОБОМУРОД BOBOMUROD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1994 БОБОМУРОД БОБОМУРОД BOBOMUROD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1989 БОБОНАЗАР БОБОНАЗАР BOBONAZAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1990 БОБОНИЁЗ БОБОНИЁЗ BOBONIYOZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1991 БОБОРАСУЛ БОБОРАСУЛ BOBORASUL

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1992 БОБОРАҶАБ БОБОРАДЖАБ BOBORAJAB

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1995 БОБОСАФАР БОБОСАФАР BOBOSAFAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1996 БОБОШАРИФ БОБОШАРИФ BOBOSHARIF

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1998 БОБОШОҲ БОБОШОХ BOBOSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1997 БОБОҶОН БОБОДЖОН BOBOJON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1999 БОБӮЙ БОБУЙ BOBUY

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

157 БОБУНА БОБУНА BOBUNA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

159 БОДОМ* БОДОМ BODOM

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2000 БОДОМ* БОДОМ BODOM

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2001 БОДОН БОДОН BODON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

160 БОЗГУЛ БОЗГУЛ BOZGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2002 БОЗОР БОЗОР BOZOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2003 БОЗОРАЛӢ БОЗОРАЛИ BOZORALI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

161 БОИСТА БОИСТА BOISTA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2005 БОНАВО БОНАВО BONAVO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

162 БОНУ БОНУ BONU

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

163 БОНУПАРӢ БОНУПАРИ BONUPARI

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

164 БОНУФАР БОНУФАР BONUFAR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2006 БОРБАД БОРБАД BORBAD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

165 БОРИЗ* БОРИЗ BORIZ

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2008 БОРИЗ* БОРИЗ BORIZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2007 БОРМОН БОРМОН BORMON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2009 БОРОЙ БОРОЙ BOROY

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2010 БОРОН БОРОН BORON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2011 БОФАР БОФАР BOFAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2013 БОЯЗИД БОЯЗИД BOYAZID

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

158 БОҒИГУЛ БОГИГУЛ BOGHIGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2004 БОҚӢ БОКИ BOQI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2012 БОҲИР БОХИР BOHIR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

166 БОҲИРА БОХИРА BOHIRA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2014 БУВИШ БУВИШ BUVISH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2015 БУЗУРГ БУЗУРГ BUZURG

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2016 БУЗУРГМЕҲР БУЗУРГМЕХР BUZURGMEHR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2017 БУЗУРГУМЕД БУЗУРГУМЕД BUZURGUMED

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2018 БУЛБУЛ БУЛБУЛ BULBUL

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2019 БУЛБУЛШОҲ БУЛБУЛШОХ BULBULSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

167 БУНАФША БУНАФША BUNAFSHA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2020 БУНЁД БУНЁД BUNYOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2021 БУРДБОР БУРДБОР BURDBOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2022 БУРЗ БУРЗ BURZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2023 БУРЗМЕҲР БУРЗМЕХР BURZMEHR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

168 БУРОНДУХТ БУРОНДУХТ BURONDUKHT

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2024 БУРҲОН БУРХОН BURHON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2025 БУРҲОНИДДИН БУРХОНИДДИН BURHONIDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

169 БУСТОН* БУСТОН BUSTON

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2026 БУСТОН* БУСТОН BUSTON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2027 ВАДУД ВАДУД VADUD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2028 ВАЛИАҲМАД ВАЛИАХМАД VALIAHMAD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

170 ВАЛИД* ВАЛИД VALID

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2029 ВАЛИД* ВАЛИД VALID

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

171 ВАЛИДА ВАЛИДА VALIDA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

2030 ВАЛИМУҲАММАД ВАЛИМУХАММАД VALIMUHAMMAD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2031 ВАЛИНАЗАР ВАЛИНАЗАР VALINАZАR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2032 ВАЛИНЕЪМАТ ВАЛИНЕЪМАТ VALINE’MAT

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

2033 ВАЛИУДДИН ВАЛИУДДИН VALIUDDIN

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

Pages