Аризаи электронӣ (муроҷиати электронӣ) барои номҳои тозаэҷод дар номгузории фарзандон

 
1 Start 2 Аризадиҳанда 3 Ариза 4 Имзо 5 Пешнамоиш 6 Complete
Page 1 of 6 (0%)

Catalogue of Tajik national names

Number Name Russian English Term description
302 ДИЛОГОҲ ДИЛОГОХ DILOGOH

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

303 ДИЛОРО ДИЛОРО DILORO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

304 ДИЛОРОМ ДИЛОРОМ DILOROM

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

305 ДИЛОСО ДИЛОСО DILOSO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1841 ДИЛОШНО ДИЛОШНО DILOSHNO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1842 ДИЛОШӮБ ДИЛОШУБ DILOSHUB

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

306 ДИЛПАЗИР ДИЛПАЗИР DILPAZIR

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

307 ДИЛПИСАНД ДИЛПИСАНД DILPISAND

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1843 ДИЛПОК ДИЛПОК DILPOK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

308 ДИЛРАБО ДИЛРАБО DILRABO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

309 ДИЛРӮЗ ДИЛРУЗ DILRUZ

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

310 ДИЛСАНАМ ДИЛСАНАМ DILSANAM

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

311 ДИЛСИТОН ДИЛСИТОН DILSITON

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1844 ДИЛСОФ ДИЛСОФ DILSOF

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

312 ДИЛФИДО ДИЛФИДО DILFIDO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

313 ДИЛФИЗО ДИЛФИЗО DILFIZO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

314 ДИЛФУРӮЗ ДИЛФУРУЗ DILFURUZ

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

315 ДИЛХОСТА ДИЛХОСТА DILKHOSTA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

316 ДИЛХОҲ ДИЛХОХ DILKHOH

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1845 ДИЛХУШ ДИЛХУШ DILKHUSH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1846 ДИЛШОД+ ДИЛШОД DILSHOD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

317 ДИЛШОДА ДИЛШОДА DILSHODА

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

295 ДИЛҶӮ ДИЛДЖУ DILJU

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

3171 ДИНОРА ДИНОРА DINORА

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

18471 ДИНОРШО ДИНОРШО DINORSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1847 ДИНОРШОҲ ДИНОРШОХ DINORSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1848 ДОВАР ДОВАР DOVAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1849 ДОВУД ДОВУД DOVUD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

18501 ДОДАЛИШО ДОДАЛИШО DODALISHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1850 ДОДАЛИШОҲ ДОДАЛИШОХ DODALISHOH\\

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1851 ДОДАФРӮЗ ДОДАФРУЗ DОDAFRUZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1852 ДОДАҲМАД ДОДАХМАД DОDAHMAD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1853 ДОДБАХШ ДОДБАХШ DODBAKHSH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1854 ДОДБЕҲ ДОДБЕХ DODBEH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1855 ДОДВАР ДОДВАР DODVAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1856 ДОДВАРЗ ДОДВАРЗ DODVARZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1857 ДОДГАР ДОДГАР DODGAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1858 ДОДИХУДО ДОДИХУДО DODIKHUDO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1859 ДОДМЕҲР ДОДМЕХР DODMEHR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1860 ДОДОҶОН ДОДОДЖОН DODOJON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1861 ДОДРАС ДОДРАС DODRAS

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1862 ДОДФАР ДОДФАР DODFAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1863 ДОНИШ ДОНИШ DONISH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1864 ДОНИШВАР ДОНИШВАР DONISHVAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1865 ДОНИШЁР ДОНИШЁР DONISHYOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1866 ДОНИШМЕҲР ДОНИШМЕХР DONISHMEHR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1867 ДОНОДИЛ ДОНОДИЛ DONODIL

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1868 ДОРИЮШ ДОРИЮШ DORIYUSH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1869 ДОРО ДОРО DORO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1870 ДОРОБ ДОРОБ DOROB

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

18711 ДОРОБШО ДОРОБШО DOROBSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1871 ДОРОБШОҲ ДОРОБШОХ DOROBSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

18721 ДОРОШО ДОРОШО DOROSHO

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1872 ДОРОШОҲ ДОРОШОХ DOROSHOH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1873 ДОСТОН ДОСТОН DOSTON

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

318 ДУНЁ ДУНЁ DUNYO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

319 ДУНЁБЕГИМ ДУНЁБЕГИМ DUNYOBEGIM

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1874 ДУРАНДЕШ ДУРАНДЕШ DURANDESH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1875 ДУРАХШ ДУРАХШ DURAKHSH

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

320 ДУРАХШОН ДУРАХШОН DURAKHSHON

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

321 ДУРБИБӢ ДУРБИБИ DURBIBI

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

322 ДУРДОНА ДУРДОНА DURDONA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

323 ДУРНИСО ДУРНИСО DURNISO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

324 ДУРСУЛТОН ДУРСУЛТОН DURSULTON

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

325 ДУРФОМ ДУРФОМ DURFOM

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

327 ДУРШОД ДУРШОД DURSHOD

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

326 ДУРҶАҲОН ДУРДЖАХОН DURJAHON

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1876 ДӮСТ ДУСТ DUST

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1877 ДӮСТАЛӢ ДУСТАЛИ DUSTALI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1879 ДӮСТМУРОД ДУСТМУРОД DUSTMUROD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1878 ДӮСТМУҲАММАД ДУСТМУХАММАД DUSTMUHAMMAD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1880 ЁДГОР ЁДГОР YODGOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

328 ЁДГОРА ЁДГОРА YODGORA

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

329 ЁДГОРБИБӢ ЁДГОРБИБИ YODGORBIBI

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

330 ЁДГОРБОНУ ЁДГОРБОНУ YODGORBONU

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

331 ЁДГОРГУЛ ЁДГОРГУЛ YODGORGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

332 ЁДГОРМОҲ ЁДГОРМОХ YODGORMOH

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

333 ЁДГОРНИСО ЁДГОРНИСО YODGORNISO

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1881 ЁДОВАРД ЁДОВАРД YODOVARD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1884 ЁР ЁР YOR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1885 ЁРАЗИЗ ЁРАЗИЗ YORAZIZ

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1886 ЁРАЛӢ ЁРАЛИ YORALI

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1887 ЁРАҲМАД ЁРАХМАД YORAHMAD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1889 ЁРБАХТ ЁРБАХТ YORBAKHT

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1888 ЁРБЕК ЁРБЕК YORBEK

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

337 ЁРБИБӢ ЁРБИБИ YORBIBI

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

338 ЁРБОНУ ЁРБОНУ YORBONU

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1890 ЁРВАР ЁРВАР YORVAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

339 ЁРГУЛ ЁРГУЛ YORGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

1892 ЁРМУРОД ЁРМУРОД YORMUROD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1891 ЁРМУҲАММАД ЁРМУХАММАД YORMUHAMMAD

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

1893 ЁРНАЗАР ЁРНАЗАР YORNAZAR

Номи писаронаи миллии тоҷиқӣ

3401 ЁСАМИН ЁСАМИН YOSAMIN

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

3411 ЁСАМИНБӮ ЁСАМИНБУ YOSAMINBU

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

3421 ЁСАМИНГУЛ ЁСАМИНГУЛ YOSАMINGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

3431 ЁСАМИНРӮ ЁСАМИНРУ YOSAMINRU

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

340 ЁСУМАН ЁСУМАН YOSUMAN

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

341 ЁСУМАНБӮ ЁСУМАНБУ YOSUMANBU

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

342 ЁСУМАНГУЛ ЁСУМАНГУЛ YOSUMANGUL

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

343 ЁСУМАНРӮ ЁСУМАНРУ YOSUMANRU

Номи духтаронаи миллии тоҷиқӣ

Pages