Ноябр 2018

Паёми телевизионии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати Рӯзи Конститутсия

Ҳамватанони азиз!

Имрӯз ба санаи таърихии қабули Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиқлол бисту чор сол пур мешавад.

Тамоми мардуми шарифи кишварро ба ин муносибат самимона табрик мегӯям.

Бисту чор сол пеш, яъне 6 ноябри соли 1994 шаҳрвандони Тоҷикистон тавассути раъйпурсии умумихалқӣ санади сарнавиштсозеро қабул намуданд, ки он асоси рушди минбаъдаи давлатдории тоҷикон гардид.

Конститутсия ҳамчун дастоварди бузурги мардуми Тоҷикистон заминаҳои ҳуқуқии эъмори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии тоҷиконро фароҳам оварда, шакли олии ифодаи ҳуқуқии давлатдории миллӣ, ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва ҳифзи ҳуқуқи ҳар як шаҳрванди мамлакат мебошад.

Бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ қабул шудани Конститутсия нишонаи ҳисси баланди масъулияти шаҳрвандони мо нисбат ба ояндаи худ, тақдири минбаъдаи давлат ва ифодаи рӯҳияи ватандӯстиву худшиносии мардум гардид.

Қабули Конститутсия имконият дод, ки дар мамлакат сулҳу субот барқарор шуда, ҳаёти ҷомеа ба маҷрои осоишта равона карда шавад, қонунияту тартибот барқарору ҳукмрон гардад ва дар ин замина барои рушди соҳаҳои иқтисодиёт, иҷтимоиёт ва фарҳангу маънавиёт шароити мусоид ба вуҷуд оварда шавад.

Дар Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиқлол инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ ба сифати арзиши олӣ эътироф ва халқ баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ эълон гардид.

Баҳодиҳии муҳтаво: 

5
Баҳои миёна: 5 (2 овоз)

Таърих

Эъломи истиқлолияти давлатӣ. Волотарин дастоварди сиёсӣ дар таърихи Тоҷикистони навин соҳиб шудан ба истиқлолияти давлатӣ мебошад. Дар давраи муқовиматҳои шадиди сиёсӣ Иҷлосияи дувуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (даъвати дувоздаҳум) 24 августи соли 1990 Эъломияи истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул намуд.
Соҳибистиқлолие, ки дар ин санади таърихӣ эълон шуда буд, ҳанӯз «соҳибистиқлолӣ дар доираи салоҳияти Иттиҳоди Шӯравӣ» маҳсуб мешуд, зеро Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави худ ҳамаи масъалаҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангиро, ба истиснои масъалаҳое, ки ихтиёран ба салоҳияти Иттифоқи Республикаҳои Советии Сотсиалистӣ дода мешуданд, мустақилона ҳал мекард.
Ибтидои солҳои 90-уми асри ХХ барои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва ҷумҳуриҳои иттифоқии он як давраи инкишофи ғайричашмдошти таърихӣ буд. Воқеан, падида ва ҳодисаҳои сиёсӣ ончунон босуръат тағйир меёфтанд, ки ҳатто баъзе роҳбарони мақоми аввали ин ҷумҳуриҳо аз дарки маънии ин раванд оҷиз мемонданд.
Ҳодисаҳои моҳи августи соли 1991 аз оғози рӯзҳои вопасини ин давлати абарқудрат дарак медод. Акнун ҷумҳуриҳо муҳтавои истиқлолияти сиёсиро дар ин марҳала дарк намуда, барои ба даст овардани истиқлолияти комил саъй ва талош менамуданд. Чун ин таҳаввулоти сиёсӣ ва раванди сиёсӣ Тоҷикистонро, низ бидуни истисно, метавонист фаро гирад, аз ин рӯ зарурати ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Эъломияи соли 1990 равшан эҳсос карда мешуд.

Баҳодиҳии муҳтаво: 

5
Баҳои миёна: 5 (1 овоз)

История

Объявление государственной независимости. Приобретение Государственной независимости является величайшим достижением в новейшей истории Таджикистана. 24 августа 1990 года в самый разгар политических противостояний на 2-ом заседании Верховного совета республики (12–го созыва) была принята Декларация Независимости Республики Таджикистан.
Независимость, провозглашенная в соответствии с этим историческим документом, была «суверенитетом в пределах юрисдикции СССР», т.к. Республика Таджикистан на своей территории самостоятельно решала все политические, экономические, социально-культурные проблемы, за исключением добровольно отнесенных к юрисдикции Союза Советских Социалистических Республик.
Начало 90-х годов ХХ века было непредвиденной вехой исторического развития для бывшего СССР и его союзных республик. В действительности, исторические явления и события менялись с такой быстротой, что даже первые лица многих республик не вникали в смысл происходящих процессов.
Августовские события 1991 года свидетельствовали о начале конца этой великой державы. Теперь республики, поверив в возможность получения политической независимости на этом витке истории, стали бороться за подлинный суверенитет и самостоятельность. В связи с тем, что эти политические преобразования и процессы могли охватить и Таджикистан, возникла острая необходимость внесения изменений и дополнений в Декларацию 90-го года.

Баҳодиҳии муҳтаво: 

Ҳоло баҳо надорад

History

Declaration of state independence. The state independence is an invaluable political achievement in the new history of Tajikistan. The Declaration of Independence of the Republic of Tajikistan was adopted during the intense political resistance at the Second Session of the Supreme Council of the Republic of Tajikistan (12th Convocation) on 24 August 1990.
The independence declared in this historical document was yet considered as “independence within the competence of the Soviet Union”, because the Republic of Tajikistan had the right to decide political, economic, social and cultural issues in its territory except the issues within the competence of the Union of the Soviet Socialist Republics.
The beginning of 90th of the 20th century was a period of unpredictable historical developments for the former Soviet Union and union republics. In fact, political phenomena and developments had been changing so quickly that even the highest leadership in those countries was not able to really comprehend the process.
The events of August 1991 demonstrated the final days of the superpower. Since then, republics began to realize the essence of independence and started endeavor and struggle for gaining full independence. Since it was clearly obvious that such political process would affect Tajikistan as well, it became necessary for amendment of the Declaration of 1990.

Баҳодиҳии муҳтаво: 

Ҳоло баҳо надорад

Иқтисодиёт

1. Ислоҳоти иқтисодӣ ва рушди бахши хусусӣ

Татбиқи иқдомҳои пайгиронаи Асосгузори
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати амалисозии ислоҳот дар соҳаҳои иқтисоди
миллӣ, бахусус дар самти беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, дастгирии
бахши хусусӣ ва роҳандозӣ намудани тадбирҳои зарурӣ барои рушди соҳаҳои
афзалиятнок дар ин давра самараи хуб дода, дар кишвар барои таъмини
рушди устувори иқтисодӣ фазои мусоид фароҳам овард.

Аз аввали солҳои истиқлолияти давлатӣ
Ҷумҳурии Тоҷикистон ислоҳоти низоми иқтисодиёти миллиро тавассути аз
низоми банақшагирии мутамаркази давлатӣ ба иқтисоди бозоргонӣ
гузаронидани соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ба роҳ монда, дар ин самт як
қатор корҳои муҳимро анҷом дод.Дар ин самт барои гузаронидани ислоҳот
қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии муайянкунанда ва
танзимкунандаи муносибатҳои иқтисодӣ қабул карда шуданд.

Баҳодиҳии муҳтаво: 

1
Баҳои миёна: 1 (1 овоз)

Экономика

1. Экономические реформы и развитие частного сектора

Реализация последовательных инициатив
Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона за этот период дала хорошие
результаты для осуществления реформ в сферах национальной экономики, в
частности, в направлении улучшения инвестиционного климата, поддержки
частного сектора и принятия необходимых мер для развития приоритетных
отраслей, что создало благоприятную атмосферу для обеспечения
устойчивого экономического развития страны.

С первых лет государственной
независимости в Республике Таджикистан посредством перехода социально –
экономических сфер с централизованной государственной системы
планирования на рыночные отношения была проведена реформа системы
национальной экономики, в этом направлении был выполнен ряд работ. Для
проведения реформы в этом направлении были приняты законы и другие
нормативные правовые акты, определяющие и регулирующие экономические
отношения.

Баҳодиҳии муҳтаво: 

Ҳоло баҳо надорад

Economy

1. Economic reform and private sector development

Implementation of the initiatives of the
Founder of Peace and National Unity, the Leader of the Nation,
President of the Republic of Tajikistan, H.E. Emomali Rahmon on national
economic reforms, particularly on improvement of investment climate,
support to the private sector and  the implementation of the necessary
activities on development of priority sectors had a positive impact on
the development of Tajikistan and created a favourable environment for
sustainable economic development.

Since its early independence, Tajikistan
has implemented a series of national economic reforms by transferring
from a planned economy to a market based economy and has undertaken
various important steps in this direction, including adoption of a
number of laws and regulations defining and regulating economic
relations.

Баҳодиҳии муҳтаво: 

Ҳоло баҳо надорад

Фарҳанг ва маориф

Маориф ва илм. Дар таърихи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар маҷмӯъ давлатдории тоҷикон пас аз истиқлолияти воқеии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо татбиқи сиёсат ва бо дастгирии Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон муносибатҳои сифатан нав ба вуҷуд омаданд, ки ин ҳама дар Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои амалкунанда ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ инъикос ёфтаанд.
Сарфи назар аз мураккабиҳо ва мушкилоти замони гузариш Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи маорифро ҳамчун соҳаи афзалиятноки кишвар таҳти назорат ва пуштибонии худ қарор додааст.
Соли хониши 1991-1992 миқдори муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 3179 адад буда, аз ин шумора 614 мактаби таҳсилоти ибтидоӣ, 634 адад мактаби таҳсилоти умумии асосӣ, 1916 мактаби таҳсилоти умумӣ, 1 гимназия ва 14 мактаб-интернат барои кӯдакони гирифтори иллатҳои рӯҳӣ ва ҷисмонӣ фаъолият мекард. Ин рақам дар соли 2010 ба 3747 мактаб, аз ҷумла 540 ибтидоӣ, 678 асосӣ, 2311 миёнаи умумӣ баробар гардид. Яъне дар ин давра миқдори мактабҳо 518-то зиёд шудааст. Вобаста ба маблағгузории сарикасӣ гузаштани муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 113 мактаби рӯзона ҳамчун филиал дар назди мактабҳои калон таъсис ёфтаанд.
Дар замони истиқлолият дар соҳаи маориф ҷиҳати бунёди муассисаҳои нави таълимӣ ва таҷдиду барқароркунии таълимгоҳҳои мавҷуда дигаргуниҳои зиёде ба амал омада, бевосита тавассути дастгирии давлат дар миқёси кишвар 1200 бинои мактаби ҳозиразамон барои 311 ҳазор ҷойи нишаст сохта, ба истифода дода шуд.

Баҳодиҳии муҳтаво: 

Ҳоло баҳо надорад

Культура и образование

Образование и наука. В истории образования Республики Таджикистан и государственности таджиков в целом после истинной независимости Республики Таджикистан с внедрением политики и поддержки Президента страны Эмомали Рахмона появились качественно новые отношения, которые нашли свое отражение и в Конституции, и в действующих законах, и в других нормативно-правовых актах.
Несмотря на сложности и трудности переходного периода, Правительство Республики Таджикистан взяло под свой контроль и защиту отрасль образования как приоритетное направление развития страны.
В 1990-1991 учебный год количество общеобразовательных учреждений составляло 3178, из их числа 6 начальных школ, 634 школ обязательного среднего образования, 1906 общеобразовательных школ, гимназия и 14 школ-интернатов для детей-инвалидов, детей с психическими отклонениями. Эта цифра в 2010 году возросла до 3747 школ, в том числе 540 начальных, 678 обязательных и 2311 общеобразовательных. За этот период количество школ увеличилось на 518.
В связи с переходом общеобразовательных учреждений на индивидуальное финансирование, 113 дневных школ переквалифицированы как филиалы больших школ.

Баҳодиҳии муҳтаво: 

5
Баҳои миёна: 5 (1 овоз)

Culture and Education

Education and Science. Qualitatively new relations emerged in the history of education of the Republic of Tajikistan by the support of the President of the country Emomali Rahmon during the state independence of the Republic of Tajikistan in order to implement the state policy, which are reflected in the Constitution of the Republic of Tajikistan as well as in the laws and other legal acts.
Despite the difficulties and troubles of the past time, the Government of the Republic of Tajikistan considers education as one of the priority areas of the country and protects it.
In 1991-1992 academic years, the number of general education institutions reached 3179, which 614 of them were primary schools, 634 schools of general compulsory education, 1916 schools of general secondary education, a gymnasium and 14 schools for children with mental and physical disabilities. In 2010, a total number of those facilities reached 3,747, including 540 primary schools, 678 main schools, 2,311 secondary educational institutions. Thus, during this period the number of schools increased by 518. In connection with the transition to self-financing of secondary educational institutions, 113 day schools - branches at high schools were opened.

Баҳодиҳии муҳтаво: 

Ҳоло баҳо надорад

Сайёҳӣ

Соҳаи туризм ҳамчун яке аз самтҳои сердаромади иқтисодиёти ҷаҳон ва феномени иқтисодии асри ХХ эътироф гаштааст.
Дар бештар кишварҳо туризм дар ташаккули маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, фаъолнокии тавозуни савдои беруна, таъмини шуғли аҳолӣ ва таъсиси ҷойҳои кории иловагӣ нақши муҳим бозида, ба инкишофи соҳаҳои мухталиф, аз қабили нақлиёт ва коммуникатсия, сохтмон, фарҳанг, санъат, истеҳсоли маҳсулоти ниёзи мардум ва дигар бахшҳои иқтисодиёт таъсири мусбат мерасонад.
Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дорои мероси ғании таърихиву фарҳангӣ ва захираҳои табиӣ буда, барои ҷалби теъдоди зиёди туристони хориҷӣ ба кишвар иқтидори воқеӣ дорад. Бо дарназардошти омилҳои зикршуда Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи туризмро самти афзалиятноки сиёсати иқтисодии кишвар эълон намудааст.
Бо мақсади ба ҷараёни ҷаҳонии туризми байналмилалӣ шомил намудани Тоҷикистон, аз соли 2008 масъулини соҳаи туризм дар намоишгоҳҳои калонтарини сатҳи ҷаҳонӣ, ки дар шаҳрҳои Берлин (Олмон), Токио (Япония) ва Лондон (Британияи Кабир) ва Москваи (Федератсияи Россия) баргузор мегарданд, иштирок ва муаррифӣ менамоянд. Дар натиҷа имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонии туристӣ ҳамчун кишвари дорои 4 пайраҳаи Шоҳроҳи абрешим эътироф гардидаст.

Баҳодиҳии муҳтаво: 

Ҳоло баҳо надорад

Туризм

Как известно, туризм признан одним из прибыльных направлений мировой экономики и экономическим феноменом ХХ века.
Во многих странах туризм, играя важную роль в формировании валового внутреннего продукта, активности внешнеторгового баланса, обеспечении занятости населения и создании дополнительных рабочих мест, оказывает положительное влияние на развитие различных отраслей, таких как транспорт и коммуникация, строительство, культура, искусство, производство товаров народного потребления и секторов экономики.
Республика Таджикистан является обладателем богатого культурно-исторического наследия и природных ресурсов, имеет реальный потенциал для привлечения многочисленных туристов в страну. С учетом указанных факторов, Республика Таджикистан объявила туризм приоритетным направлением экономической политики государства.
С первых дней вхождения во Всемирную туристическую организация (ВТО), Таджикистан установил взаимовыгодное сотрудничество с этой организацией. В мае 2010 года Генеральный секретарь ВТО господин Т. Рифаи посетил Таджикистан, встретился с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и рядом ответственных лиц министерств и ведомств, на которых были обсуждены вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Результатом данных встреч стало подписание между соответствующими полномочными органами Таджикистана и ВТО совместного Меморандума о сотрудничестве в сфере туризма.

Баҳодиҳии муҳтаво: 

Ҳоло баҳо надорад

Tourism

It is well-known that tourism is recognized as one of the highly profitable area of the world economy and economic phenomena of the 20th century.
Tourism plays an important role in generating GDP, revitalization of foreign trade balance, employment of population and creation of new additional jobs and promotes the development of various sectors such as transport and communications, culture, arts, production of consumers goods and other sectors of economy in majority of countries.
Tajikistan has also rich historical and cultural inheritances and natural resources and has a real potential for encouragement of more tourists to the country. Having taken into account the above-mentioned factors, the Government of Tajikistan has identified the tourism as priority of its economic policy.
Tajikistan established fruitful cooperation with the World Tourism Organization (WTO) from the very beginning of its accession to this Organization. In May 2010, His Excellency T. Rifai, WTO Secretary General, has visited Tajikistan and had successful meetings with Emomali Rahmon, the President of the Republic of Tajikistan and a number of officials in relevant ministries and agencies of the country. As a result, a Memorandum of Understanding on tourism cooperation was signed between relevant authorized agencies and WTO.

Баҳодиҳии муҳтаво: 

Ҳоло баҳо надорад

Ҷомеаи ҷаҳон

Пас аз истиқлолият Ҷумҳурии Тоҷикистон худро дар муносибатҳои байналмилалӣ ба сифати субъекти мустақили ҳуқуқи байналмилалӣ муаррифӣ намуда, эълон дошт, ки фаъолияти он ҳамчун давлати комилҳуқуқ барои ноил шудан ба сулҳи пойдор, барҳам додани силоҳи ядроӣ ва дигар аслиҳаи қатли ом, роҳ надодан ба истифодаи қувва дар ҳалли баҳсҳо ва ихтилофоти байни давлатҳои соҳибистиқлол равона карда мешавад. Ин масъала дар Эъломияи истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон бараъло дарҷ гардидааст, ки «Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун субъекти мустақили ҳуқуқи байналхалқӣ бо давлатҳои хориҷӣ алоқаҳои дипломатӣ, консулӣ, тиҷоратӣ ва дигар алоқаҳо барқарор менамояд, бо онҳо мубодилаи намояндагони салоҳиятдорро анҷом медиҳад ва шартномаҳои байналхалқӣ мебандад».
Имрӯз истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 150 кишвари ҷаҳон ба расмият шинохтаанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон бо эътироф кардани асноди робитаҳои байналмилалӣ, аз ҷумла Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид, Санади хотимавии Ҳелсинки, Баёнияи Париж ва дигар санадҳо зербинои сиёсати дохилӣ ва хориҷии худро бунёд намуда, инсон ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои онро, сарфи назар аз мансубияти миллӣ, мазҳабӣ, нажодӣ ва ҷинсӣ арзиши олӣ мешуморад.

Баҳодиҳии муҳтаво: 

Ҳоло баҳо надорад

Мировое сообщество

С обретением независимости Республика Таджикистан, представившись в международных отношениях в качестве независимого субъекта международного права, объявила, что в своей деятельности как полноправное государство будет придерживаться достижения стабильного мира, уничтожения ядерного оружия и других средств массового поражения, недопущения применения силы в решении споров и разногласий между суверенными государствами. Эти вопросы прямо указаны в Декларации независимости Республики Таджикистан - «Республика Таджикистан как независимый субъект международного права устанавливает дипломатические, консульские, торговые и другие отношения с иностранными государствами, обменивается с ними полномочными представителями и заключает международные договора».
Сегодня государственную независимость Республики Таджикистан официально признали 150 стран мира. Республика Таджикистан с признанием основных документов международных отношений, в том числе Устава Организации Объединенных Наций, Хельсинского Заключительного акта, Парижского Пакта и других актов строит фундамент своей внутренней и внешней политики, считает высшими ценностями человека и защиту его прав и свобод, независимо от национальной, религиозной, расовой и половой принадлежности.

Баҳодиҳии муҳтаво: 

Ҳоло баҳо надорад

World Community

Following the independence, Tajikistan has entered international relations as a sovereign actor of the international law. It declared that its relations, as a full-fledged member, will be directed towards maintaining peace, elimination of nuclear arms and other weapons of mass destruction and prevention of use of force in solving disputes between sovereign states. This point is enshrined at the Declaration of Independence of the Republic of Tajikistan that states: “Republic of Tajikistan, as a sovereign subject of international law establishes diplomatic, consular, trade and other relations with foreign countries, makes exchange of authorized representatives with them and concludes international agreements.”
Today independence of the Republic of Tajikistan is officially recognized by 150 countries of the world. By recognizing the international acts regulating international relations, such as United Nations Charter, Helsinki Final Act, Paris Declaration and others, the Republic of Tajikistan established the foundation of its internal and external policies, considering the people and protection of their rights and freedoms as the highest value, regardless of nationality, religion, race and sex.

Баҳодиҳии муҳтаво: 

Ҳоло баҳо надорад

Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан (Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон

Уважаемые члены Маджлиси милли и депутаты Маджлиси намояндагон!
Дорогие соотечественники!

Республика Таджикистан, несмотря на изменения в мире в политической и экономической сферах и в области безопасности, делает устойчивые шаги по пути поступательного экономического развития, достижения стратегических целей во имя обеспечения достойной жизни народа.

Однако нас настораживает то, что в последнее время в мире наблюдаются проявления гегемонизма, стремительного перевооружения и признаки начала нового этапа «холодной войны».

В текущем году в различных точках планеты продолжались конфликты и волнения, в связи с чем этот год стал тяжелым и противоречивым периодом для мирового сообщества.

За этот период более чем ста государств мира подверглись бесчеловечным и жестоким атакам террористов и экстремистов.

Реальность такова, что география распространения конфликтов ширится все больше, глобальные вызовы сегодня оказывают давление на фундаментальные основы миропорядка и принципы международных отношений.

Дальнейшее продолжение этой ситуации может привести к углублению вызовов и угроз в политической, экономической и гуманитарной сферах и в области безопасности в различных регионах мира.

В настоящее время наша страна предпринимает эффективные меры по формированию соответствующего внутреннего и внешнего потенциала для своевременного реагирования на глобальные вызовы и угрозы

Баҳодиҳии муҳтаво: 

Ҳоло баҳо надорад

Ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати оғози кори агрегати аввали Нерӯгоҳи барқи обии “Роғун”

Ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати оғози кори агрегати аввали Нерӯгоҳи барқи обии “Роғун”

17 ноябр Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар Наврӯзгоҳи пойтахт дар ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати оғози кори агрегати аввали Нерӯгоҳи барқи обии “Роғун” иштирок ва суханронӣ карданд.

Нахуст Сарвари давлат кулли мардуми кишвар ва иштирокчиёни тантанаи идонаро бори дигар бо барқи аввали нерӯгоҳи “Роғун” - чароғи равшани хонадони мардуми Тоҷикистон ва ояндаи дурахшони Ватани маҳбубамон табрику таҳният гуфтанд.

Президенти мамлакат таъкид доштанд, ки оғози кори агрегати якуми Нерӯгоҳи барқи обии “Роғун” барои тамоми сокинони Тоҷикистони соҳибистиқлол санаи фаромӯшнашаванда ва рӯзи таърихӣ мебошад.

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба талошҳову тадбирҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ барои мусоидат ба рушди устувор ва таъмини зиндагии шоистаи мардум андешаронӣ карданд.

Таъкид гардид, ки баъди барқарор гардидани сулҳу субот дар кишвар, бо вуҷуди вазъи мушкили молиявию иқтисодии мамлакат, сохтмони нерӯгоҳи азиму ҳаётан муҳим оғоз гардид. Зеро бидуни сохтмони Роғун талаботи мунтазам афзояндаи аҳолӣ ва соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти кишварро бо барқ қонеъ намудан ва рушди босуботи иқтисодиву иҷтимоии мамлакатро таъмин кардан ғайриимкон мебошад. Яъне нерӯгоҳи “Роғун” омили муҳимтарини рушду тараққиёти минбаъдаи Тоҷикистон ва зиндагии осудаи мардуми он ба ҳисоб меравад.

Баҳодиҳии муҳтаво: 

5
Баҳои миёна: 5 (2 овоз)

Маросими ба кор даровардани агрегати якуми Неругоҳи барқи обии “Роғун”


Имрӯз Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати иштирок дар маросими ба кор даровардани агрегати якуми Неругоҳи барқи обии “Роғун” ба шаҳри Роғун ташриф оварданд.


Пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмонро дар Фурудгоҳи муваққатии майдони сохтмони Роғун Сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода истиқбол гирифтанд.

Ҳамчунин барои иштирок дар ин рӯйдоди таърихӣ намояндагони воломақоми кишварҳои гуногуни олам, аз ҷумла Федератсияи Россия, Ҷумҳуриҳои Италия, Ҳиндустон, Покистон, Афғонистон, Белорус, Украина, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, дигар давлатҳо ва ташкилоту созмонҳои бонуфузи минтақавию байналмилалӣ ба Тоҷикистон ташриф овардаанд.


Баҳодиҳии муҳтаво: 

5
Баҳои миёна: 5 (2 овоз)

Суханронӣ дар маросими оғози кори агрегати якуми нерӯгоҳи барқи обии «Роғун»

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон

Ҳамватанони азиз!
Бунёдкорони нерӯгоҳи барқи обии «Роғун»!
Меҳмонон ва ҳозирини гиромӣ!

Имрӯз шодиву нишоти мардуми шарифи Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳадду канор надорад, чунки орзуи чандинсолаи хурду бузурги кишвар – ба кор оғоз кардани агрегати якуми иншооти тақдирсози мамлакат - нерӯгоҳи барқи обии «Роғун» ва истеҳсоли барқи аввалин дар он амалӣ гардид.

Ин санаи таърихӣ дар таърихномаи навини Тоҷикистони озоду соҳибихтиёр бо ҳарфҳои заррин сабт ва боиси ифтихору сарфарозии наслҳои имрӯзу ояндаи халқамон мегардад.

Ба ин муносибат кулли сокинони мамлакат ва ҳамватанони бурунмарзиамонро самимона ва сидқан табрик менамоям.

Ин лаҳзаҳои таърихиро, ҳамчунин, ба шумо, бунёдгарони ин кохи бошукӯҳи нур, ки дар майдони заҳмати созанда, саҳнаи нангу номуси миллӣ шуҷоату матонат ва эҳсоси гарми ватандӯстӣ нишон додед, табрик мегӯям ва ба ҳар яки шумо аз номи тамоми мардуми тоҷик, аз номи худ ва Ҳукумати Тоҷикистон миннатдории самимӣ изҳор менамоям!

Ҳукумати мамлакат, бо вуҷуди мушкилоти зиёди молиявию иқтисодӣ, аз рӯзҳои аввал бо дарки масъулияти бузург дар назди мардуми тоҷик тамоми захираву имкониятҳои мавҷударо ба бунёди нерӯгоҳ ва фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ барои мутахассисону коргарони он сафарбар намуд.

Зеро мо амиқан дарк мекардем, ки «Роғун» омили муҳимтарини пешрафти иқтисодиву иҷтимоии кишвар, зиндагии осудаи мардум, яъне ояндаи ободи Тоҷикистони маҳбубамон мебошад.

Баҳодиҳии муҳтаво: 

5
Баҳои миёна: 5 (2 овоз)

Pages

 

Меҳмонон

 • Шумораи меҳмонон: 15258401
 • Бақайдгирифташуда: 70
 • Корбари бақайдгирифташудаи охирин: Бекназаров Хамз...
 • Саҳифаҳои чопшуда: 339
 • Нишонии IP-и шумо: 34.229.131.116
 • Аз санаи: 5 Октябр 2017 - 05:00
 

Корбарони онлайн

1 корбари онлайн

 

Обунашавӣ

Ба ахбори рӯзи мо обуна шавед
 

Корбарони нав

 • Бекназаров Хамз...
 • Махадшарифзода ...
 • Курбонбеки Занчирбек
 • Шарипов Анвар А...
 • Рустам Мирзоев
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.