Поздравление Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона по случаю Дня матери

Дорогие матери, женщины и девушки!

В первых числах очаровательно красивого времени года – весны, то есть в дни яркого света, теплоты и пробуждения природы наступает благословенный День матери. По этому случаю искренне поздравляю всех вас, любящих матерей и достопочтенных женщин и...

 
Таҷлили “Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”

4 октября в «Кохи Борбад» Основатель мира и национального единства — Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон принял участие и выступил на торжественном мероприятии в честь Дня государственного языка Республики Таджикистан.

...

 
Ғалатҳои сомонаи Wikipedia (Бунёди "Wikimedia")

По результатам рассмотрения и изучения содержания таджикской части сайта "Wikipedia", расположенного по интер...

 
Рӯзномаи «Ганҷи забон» № 3 (18), 27-уми июли соли 2017

Газета Комитета по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан под названием “Ганҷи забон” (в переводе на русский язык означает “Сокровище языка”) была зарегистрированна как газета Комитета по языку в Министерстве культуры Республики Таджикистан за...

ДИҚҚАТ!!! ДИҚҚАТ!!! ДИҚҚАТ!!!

Барои ворид намудани тағйиру иловаҳо ба «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ» аз мутахассисони соҳа, олимон, омӯзгорон
ва шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш менамоем, ки фикру андешаҳои худро ба Кумитаи забон ва истилоҳоти назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо нишонии шаҳри Душанбе, кӯчаи Беҳзод 25 ё тавассути почтаи электронии kumitaizabon@mail.ru
пешниҳод намоянд.

Рейтинг контента: 

Средняя оценка: 5 (1 голос)

«ХИМИЯ» Ё «КИМИЁ»

«ХИМИЯ» Ё «КИМИЁ»

Тибқи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ дар тамоми муассисаҳои таҳсилотӣ, илмӣ, маъмурӣ ва ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон истилоҳи Химия расман қабул шудааст ва мувофиқан ибораҳои илми химия, фанни химия, китоби химия, дарси химия, муаллими химия, модаи химиявӣ, ҳодисаи химиявӣ, реаксияи химиявӣ, химияи ғайриорганикӣ, химияи органикӣ, химияи аналитикӣ, химияи физикӣ, химияи коллоидӣ ва амсоли онҳо маъмул мебошанд. Дар қатори истилоҳи расмии Химия ва мафҳумҳои ба он марбут инчунин истилоҳи Кимиё ва ибораю калимаҳои дар асоси истилоҳи мазкур сохташуда, ки расман бояд мавриди истифода қарор надошта бошанд, дар нутқи шифоҳии баъзе намояндагони ин илм ва маводи чопии химиявӣ (кимиёӣ) ба назар мерасанд. Доир ба афзалияту саҳҳеҳии истифодаи истилоҳҳои Химия ё Кимиё фикру ақидаҳои мухталиф ва баъзан тамоман хилофи якдигар мавҷуданд.

Рейтинг контента: 

Средняя оценка: 5 (1 голос)

«ДОРУХОНА» Ё «ОРУХОНА»

«ДОРУХОНА» Ё «ОРУХОНА»
 (ё чанд сухан дар бобати мавқеи забон ва тарзи баён дар навиштор ва гуфтор)


Дар бораи мавқеи забон чун яке аз рукнҳои асосии давлат ва давлатдории миллӣ ва ниёзҳои нигоҳубин, ғамхории он бисёр гуфтаанду навиштаанд. Ҳамин қадар илова мекунем, ки ҳар чӣ қадар пуштибонии он аз ҷониби сохторҳо ва мақомоти давлатӣ дар сатҳи давлатӣ сурат бигирад, кам аст ва мо ба он армонҳои наҷибе, ки аз ҷумла баландбардории мартабаи забони миллист, бештар ноил мегардем. Яъне шарти асосии муваффақ шудан ба пойдории забони давлатӣ баланд гаштани масъулият, афзудани муҳаббат, дилс ӯзии ҳар як соҳибзабон – шаҳрванди ҷумҳурӣ мебошад. Дар боло бардоштану таҳрики ҳамин эҳсосу ангеза нақши расонаҳои хабарӣ басо назаррас аст. Мардуми мо ба сухани чопшуда, аз тариқи радио садодода, ба сужаҳо, гуфторҳои ТВ бовар мекунад, ба гуфтори хабарнигорон, ровиёни ВХ пайравӣ, тақлид менамояд, нуқси забониашонро ислоҳ менамояд. Яъне забони матбуот, ТВ, радио, интернет дар раванди инкишоф, рушди маънавии одамон хеле муҳим аст, маҳз ҳамин силоҳи дурзан – сухан боиси ҳаллу фасли печидагиҳои ҳаёт, рафъи нуқсонҳои р ӯз дар раванди созандагии ободониҳои мо мегардад, вале баръакс, бетаваҷҷуҳӣ ба забон, тарзи баён боиси коҳиш ёфтани таҳкими заминаҳои иҷтимоӣ, ҳувияти миллӣ, дуршавӣ ва бегонагӣ аз асолати миллӣ ва монеи рушду нум ӯи Ватан мегардад.

Рейтинг контента: 

Средняя оценка: 5 (1 голос)

Речь по случаю Дня государственного языка Республики Таджикистан

Речь по случаю Дня государственного языка Республики Таджикистан

Дорогие соотечественники!

Язык является бесценным благом в жизни рода людского. Именно посредством языка человек выражает свои чувства, мыли и суждения.

Национальный язык сравним с ярким зеркалом, в котором отражаются история, духовный мир и мудрость каждого народа и нации.

Более того, в культуре и цивилизации народов, в том числе и таджикского, родной язык – это фундамент, цементирующая основа национального менталитета и главный фактор его сохранения.

Наш родной язык – ласкающий слух и проникновенно поэтичный, который на протяжении тысячелетий воплотил в себе знания и мудрость, накопленные таджикским народом, является убедительным свидетельством нашего бытия и животворным источником в исторической судьбе нашей нации.

Другими словами, славный таджикский народ сотворил и представил миру свою богатую историю и культуру именно благодаря этому языку.

Наряду с другими языками Хорасана и Мавераннахра, таджикский язык считается правопреемником древних арийский языков.

Ученые и исследователи мирового уровня доказали, что таджики внесли бесценный вклад в историю цивилизации человечества, а наш язык числится среди древнейших языков планеты. На этот счет имеются тысячи научных исследований.

Своими корнями наш язык уходит в седую древность, в столетия до нашей эры и первые века нового летоисчисления, особенно в период существования согдийского, бактрийского и пехлевийского языков и других.

Рейтинг контента: 

Средняя оценка: 5 (1 голос)

Празднование Дня государственного языка Республики Таджикистан

Таҷлили “Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”

4 октября в «Кохи Борбад» Основатель мира и национального единства — Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон принял участие и выступил на торжественном мероприятии в честь Дня государственного языка Республики Таджикистан.

Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон поздравил присутствующих, славный народ Таджикистана и соотечественников, проживающих за рубежом, по случаю Дня государственного языка, который с 2009 года отмечается 5 октября, и назвал государственный язык огромной национальной ценностью, его развитие — важной задачей всех государственных и общественных структур.

Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон, напомнив об исторической роли таджикского языка как официального государственного и языка общения между различными этническими народами, подчеркнул, что наш родной язык – ласкающий слух и проникновенно поэтичный, который на протяжении тысячелетий воплотил в себе знания и мудрость, накопленные таджикским народом, является убедительным свидетельством нашего бытия и животворным источником в исторической судьбе нашей нации. Другими словами, славный таджикский народ сотворил и представил миру свою богатую историю и культуру именно благодаря этому языку.

Рейтинг контента: 

Средняя оценка: 5 (1 голос)

Ҳотами Ҳомид - «Омили калиди ҳастии миллат»

Ҳотами Ҳомид
Ба озмуни «Забон – пояи миллат»Омили калиди ҳастии миллат

 Беҳтарин ҳадяе, ки офарандааш ба инсон додааст, забон аст. Маҳз забону сухан, каломи нерубахши инсон муносибатҳои қавии ҷомеаро ба танзим дароварда, мавқеи ӯро муайян менамояд. Бинобар он, донистани забони ноби модарӣ, дар такя ба он омӯхтану донистани забонҳои ғайр вусъати ҷаҳонбинии шахсро пурмуҳтаво мегардонад. Яке аз шартҳои мавҷудияти ин ё он қавму миллатро низ забони давлатӣ муайян менамояд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон забони тоҷикӣ ба ҳайси забони давлатӣ эътироф гардида, коргузорӣ ва муносибатҳои мухталиф бо ҳамин забон ба амал меоянд. Дар арсаи байгналмилалӣ низ давлату ҳукуматҳоро тавассути забонашон мешиносанд, ҳамкориҳои судманди ҳасанаро ба роҳ мемонанд. Пас, маълум мегардад, ки забон аз рукнҳои асосии ин ё он давлату ҳукумат маҳсуб меёбад.
Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст: «Забони давлати Тоҷикистон забони тоҷикӣ аст. Забони русӣ ҳамчун забони муоширати байни миллатҳо амал мекунад. Ҳамаи миллатҳо ва халқиятҳое, ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ зиндагӣ мекунанд, ҳақ доранд аз забони модариашон озодона истифода кунанд». Ҳар як сокини ҷумҳуриамонро лозим аст, ки дар гуфтору навиштор ва муомилаву муносибаташон истифодаи ин ганҷи бебаҳоро ба таври даркорӣ, мувофиқ ба меъёрҳои мавҷудаи он мавриди истифода қарор диҳанд.

Рейтинг контента: 

5
Средняя оценка: 5 (2 голос)

Муродиён Ҳасан Ғуломзода - «Баҳси мақоми забон - Бонги бедории миллии тоҷикон»

Муродиён Ҳасан Ғуломзода
Ба озмуни «Забон – пояи миллат»

Рейтинг контента: 

5
Средняя оценка: 5 (2 голос)

Нуриддини Амриддин - «Забони тоҷикӣ», «Ганҷи якто», «Забони модар»

Нуриддин Амриддин
Ба озмуни «Забон – пояи миллат»


Забони тоҷикӣ
Ай бақои ҷисму ҷони мо, забони тоҷикӣ,
Давлату ному нишони мо, забони тоҷикӣ.

Себи ширини Самарқандию қанди порсӣ
Шаҳд дар кому даҳони мо, забони тоҷикӣ.

Бо «Авасто», «Занд»-у «Позанд»-у бузургони Аҷам
Сад ҷаҳоне дар ҷаҳони мо забони тоҷикӣ.

Гаштаи болонишин дар минбару тахти баланд,
Офтоби осмони мо, забони тоҷикӣ.

Эътибори миллати моро ба дунё бурдаӣ,
Ифтихору шаъну шони мо, забони тоҷикӣ.

Шири поки модарӣ ҷо гашта дар шарёни мо,
Шираи кому забони мо, забони тоҷикӣ.

Тоҷике то ҳаст дар дунё, бимонӣ ҷовидон,
Ай шукуҳи ҷовидони мо, забони тоҷикӣ.

*****
Забони тоҷикӣ
То забони тоҷикӣ барҷост, тоҷик зинда аст,
То бувад як тоҷике лафзи дарӣ поянда аст.
Дар сари гаҳвора гӯяд алла то як модаре,
Лафзи гавҳарбори модар чашмаи зоянда аст.

Мешавад бо шири модар ҷой он дар мағзи ҷон,
Метаровад ҳамчу чашма аз лаби пиру ҷавон.
Ормони миллати моро ба дунё мебарад,
Парзанон аз лаб ба лабҳо, аз карон то бар карон.

Ҳар ҳиҷову ҳарфи онро моми тоҷик асрҳо
Кишт дар дилҳо ба мисли дони гандум мекунад.
Шираи ҷонбахшу пандомӯзи қанди порсӣ
Ҳамчу шаҳди ноб ширин коми мардум мекунад.

Рейтинг контента: 

4
Средняя оценка: 3.5 (2 голос)

Заседание Правительства Республики Таджикистан

29 августа под председательством Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, Председателя Правительства страны уважаемого Эмомали Рахмона состоялось очередное заседание Правительства Республики Таджикистан.

Вначале был заслушан отчет Министра здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан Насима Олимзода о ходе выполнения Постановления Правительства Республики Таджикистан от 25 февраля 2017 года, №89 «О Национальной программе по противодействию эпидемии вируса иммунного дефицита человека в Республике Таджикистан на 2017-2020 годы».

Было подчеркнуто, что эта Национальная программа была принята с целью снижения роста заражения вирусом иммунного дефицита человека в республике и оказания медицинского и социального обслуживания пациентам.

Основной целью Программы является равный доступ населения к качественному обслуживанию по предотвращению, лечению, уходу и поддержке с учетом степени заражения вирусом иммунного дефицита человека.

Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон дал указание принять дополнительные меры для качественного выполнения Программы.

Рейтинг контента: 

Еще нет оценки

Информационное письмо - Международная научно-практическая конференция на тему «Состояние таджикского языка на территориях Центральной Азии с населением говорящим на таджикском языке»

     Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан в соответствии со статьей 118 Постановления Правительства Республики Таджикистан от 1 марта 2019, №79 «О плане проведения научных мероприятий в Республике Таджикистан в 2019 году» и
в честь 10-летия Закона Республики Таджикистан «О государственном языке Республики Таджикистан» в рамках Рабочего плана Комитета запланирована международная научно-практическая конференция на тему «Статус таджикского языка на территориях Центральной Азии с населением, говорящим на таджикском языке», которая будет проводиться 5 октября текущего года (в 09:00 часов) в городе Душанбе при участии учёных и научных кругов зарубежных стран.
     Рабочий язык конференции: таджикский, русский и английский.
     На конференции будут рассматриваться следующие вопросы:
- развитие таджикского языка на территориях Центральной Азии с населением, говорящим на таджикском языке;
- состояние изучения таджикского языка на территориях Центральной Азии с населением говорящим на таджикском языке;
- вопросы информационной пропаганды, СМИ (печать) на таджикском языке в странах Центральной Азии;
- изучение произведений древней письменности таджиков в научно-исследовательских институтах зарубежных стран;
- роль таджикского языка в продвижении и развитии литературы и культуры в странах Центральной Азии;

Рейтинг контента: 

Средняя оценка: 5 (1 голос)

Страницы

 

Полезные ссылки

Сомонаи Президенти Тоҷикистон
Сомонаи Вазорати Маориф
Нашрияи расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон - "Ҷумҳурият"
Агентии Миллии Иттилоотии Тоҷикистон «Ховар»
Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Посетители

 • Количество посетителей: 13977739
 • Зарегистрированные: 70
 • Последний зарегистрированный: Бекназаров Хамз...
 • Опубликованные страницы: 321
 • Ваш IP-адрес: 3.81.29.226
 • Начиная с: 5 окт 2017 - 05:00
 

Корбарони онлайн

Пользователей онлайн: 0.

 

Подписка

Ба ахбори рӯзи мо обуна шавед
 

Новые пользователи

 • Бекназаров Хамз...
 • Махадшарифзода ...
 • Курбонбеки Занчирбек
 • Шарипов Анвар А...
 • Рустам Мирзоев
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.